Vem kan sälja lotter

Det är inte vem som helst som får sälja lotter, lagen är ganska tydlig. Ideella föreningar som arbetar för ett allmännyttigt ändamål har rätt att anordna lotterier. Huvudyftet med föreningen ska finnas med i stadgarna. Om man vill ha ett lotteri i samband med offentliga tillställningar går det bra, men vinstsumman och insatsbeloppet är då begränsade.

MA261-spela poker onlineAlla lagar runt lotterier och andra spel har till syfte att förhindra svindel och beroende. Man brukar, till exempel, uppmuntra användare på olika sajter att ha en spelbudget. Denna aviserar en när man har nått upp till ett visst belopp, och man kan inte köpa fler lotter efter det. Man bestämmer själv vilket belopp och tidsrymd det är fråga om. Det brukar också vara möjligt att spärra sitt konto under en viss tid. Allt detta är naturligtvis frivilligt, till skillnad från lagarna runt vem som kan beställa och sälja lotter.

Svenska Spel säljer lotter till föreningar, som sedan får en viss procent av förtjänsten. Den ligger ofta på 30% av lotternas kostnad. De resonerar som så att två bra lotter är bättre än en dålig. Med andra ord är det lättare att sälja vinsttäta lotter, om folk hör av andra att man aldrig vinner är det ingen som vill köpa dem. Det är en balansgång för de inblandade. Alla ska vinna på lotteriet, inte bara de som köper lotterna. Ofta finns det ett minimum antal lotter som man måste beställa, vanligtvis minst 100 stycken.

Som privatperson får man alltså inte köpa lotter och sälja dem vidare för en högre summa. Man kan alltid förmedla vad och lotter, men man kan inte tjäna pengar på det. För att undvika det här dilemmat anordnar vissa personer tävlingar. Istället för att beställa en lott direkt får man svara på frågor och annat som i slutändan leder till en dragning där man kan vinna olika föremål, pengar eller biljetter. Frågorna eller tävlingsmomentet får inte vara för lätt, det ska inte bara vara slumpen som avgör om man vinner eller inte.

Om man inte vill beställa lotter varje gång det är dragning kan man ha en prenumeration. Den fungerar lite olika beroende på var man köper den, men principen är den samma. Man får en faktura, eller betalar direkt med autogiro, och lotten skickas hem till en. Efter dragningen kommer en ny faktura, och man fortsätter på detta sätt. Andra föredrar att spela på lotteri när andan faller på, istället för att göra det regelbundet.