Transport och logistik

Det är mycket viktigt för de flesta företag att man håller transport- och lagerkostnader till ett minimum. De allra flesta vill också ha ett någorlunda tempo på förflyttandet av varor. Ju fortare man kan få dem ut till kunderna, desto större chans att man säljer, och så vidare. Detta är något som Västberga åkeri har tagit fasta på.

MU195-marktransportVästberga logistik har kontor och lager i både Stockkholm och Västerås. När man behöver ett åkeri i city är det vanligtvis till dem man vänder sig. Ett stort och välkänt åkeri med stor lagringsplats är helt perfekt för både stora och små företag. Stockholm är en knutpunkt, mycket går genom staden varje dag. Med 15 000 kvm lagerplats kan man erbjuda just den lösning som kunden behöver.

Vi kan Stockholm är mottot för Västberga logistik, och det stämmer verkligen. Tack vare egna lagerlokaler och transport har man större möjligheter att utföra arbetet snabbt och effektivt. Med så många lokala kunder har man arbetat upp en kunskap om Stockholm som är mycket stor, något som underlättar arbetet ännu mer. Faktum är att många väljer ett åkeri i city som har kapacitet. Man slipper förseningar och problem som kostar pengar.

Detta åkeri i city ligger i det område där man idag ser en stark ekonomisk tillväxt. Världen har krympt, något som har förändrat transport-och logistikmiljön. Man måste hålla jämna steg, samtidigt som man inte vill förlora den personliga kontakten med kunderna. Med Västberga logistik håller man hög kvalitet, och kontrollerar alla de steg i kedjan som man själv har ansvar för. Ju mer man kan göra själv, desto fortare och effektivare blir man.

När det kommer till åkeri i city är också lagerlokaler en viktig del. Man har både fasta och rörliga lagerutrymmen, beroende på vad kunden behöver. Dessa är strategiskt utplacerade för att förenkla detta steg av distributionen, återigen något som drar ner på både tid och kostnad. Effektivitet är en viktig del av konkurrensen idag. Kan man hålla kostnaden nere i de olika stegen innan produkten når konsumenten är det lättare att hålla rimliga priser. Detta i sin tur ger större konkurrensmöjligheter.På Västberga logistik har man ett tätt samarbete med kunderna. Man gör allt man kan för att skräddarsy lösningar, vare sig det handlar om transport eller lager. Det mesta går att ordna, på ett eller annat sätt. Ju klarare man kan uttrycka sina behov, desto bättre service får man.