Lagar som berör arbetsplatsen

Det finns flera lagar och regleringar som styr arbetsmarknaden. Faktum är att det finns lagar inom alla områden i samhället för annars skulle det bli kaos. Och faktum är att även om det ibland kan kännas tungt och verkar som att man inte har någon frihet så är de flesta lagar till för folks bästa.

Man writing in court

Ett område där många har behov av en bra advokat som kan tyda alla lagar är fastighetsrätt. Det är lätt att tvister uppstår eller att ett köp blir mycket dyrare än man tänkt sig. Därför gäller det att alltid skydda sig med klara avtal som skyddar en. Men även på arbetsplatsen finns det flera situationer som är reglerade med avtal och lagar.

Lagar som skyddar gemene man

Många tar för givet att de ska ha semester och rätt till sjukpenning. Men detta var en stor sak när det först kom, och kampen för att nå fram till ett avtal var tidvis hård. Det samma gäller vid köp av hus. Vem ska betala om man upptäcker dolda fel? Ett avtal kan vara grunden för att spara stora summor pengar. Lagen har något att säga om det, vilket kan göra en antingen betalningsskyldig eller oskyldig part. Men här gäller det verkligen att vara uppmärksam redan från början, och koppla in en advokat som kan dra upp avtal och även tyda dem. BAS Advokatbyrå är en advokatbyrå i Stockholm som är experter på fastighetsrätt.

Hela tiden så jobbar juristerna och fackföreningarna på att komma fram med nya lagar. Det är ingen paradox, utan ett sätt att ytterligare skydda en vanlig person. Om man inte har lagar så är det upp till var och en att göra vad de känner för. Alla kommer att skydda sina egna intressen och pengar, det är helt naturligt. Därför kan dessa lagar som staten implementerar verkligen göra stor skillnad.

En sund arbetsplats

Bland alla de lagar som finns så styr många säkerheten på arbetsplatsen. Dels hur många timmar någon får jobba men också föreskrifter om hur maskiner ska användas och bullernivån i en lokal. Antalet dödsolyckor och skadestånd har minskat tack vare detta, arbetsplatserna har blivit säkrare.

Sedan finns det en annan del av arbetsplatsen som inte är lika lätt att reglera och som hittills haft färre lagar. Man talar mycket om arbetsmiljö idag, de flesta arbetsgivare har redan insett hur viktigt det är att behandla sina anställda på rätt sätt. Det anordnas konferenser och kickoff, julbord och annat som gör att det bildas en homogen grupp. Ljusa färger och växter på kontoret ska göra det lättare att jobba. En fruktkorg som levereras färsk varje vecka och andra förmåner som alla trivs med.

Mycket av detta har nu kommit ut i lagen. Dagens Juridik skriver i denna artikel om ökat ansvar för arbetsgivare. De nya lagarna handlar mycket om ohälsa på arbetsplatsen. För ibland kan en situation göra att en anställd inte trivs eller känner sig dåligt behandlad. På vissa orter och inom särskilda yrken så är sjukskrivningarna dubbelt så höga som i andra delar av landet. Detta beror ofta inte på direkta sjukdomar utan handlar mer om ohälsa på arbetsplatsen.

Trivsel på jobbet

Arbetsmiljön är alltså av stor vikt, både den fysiska och den psykiska. Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska inte få vara en del av den svenska arbetsmarknaden. Genom att skapa lagar om det så blir det lättare för ett offer att få sin rätt. Det kan bli ett verktyg för att må bättre och komma ur en svår arbetssituation. Så alla dessa lagar runt fastighetsrätt och arbetsplatser är tänkta för att skydda både individer och företag.

Rätt utrustning kan rädda liv

De allra flesta föredrar att inte tänka på allt som kan hända här i livet. Det är något man bara läser om i tidningen eller hör på kvällsnyheterna. Helt klart är det inte hälsosamt att ständigt tro att det värsta kan hända, men samtidigt så kan lite sunt förnuft och eftertanke rädda liv. Ett bra exempel på detta är första hjälpen kurser som lär vanliga människor vad de ska göra i en nödsituation.

710-5-hjartstartareDet tar alltid några minuter innan en ambulans anländer på plats, och i vissa fall kan väntetiden vara längre. Dessa minuter, och ibland även sekunder, kan vara avgörande för om personen ska överleva eller inte. Ibland kanske inte livet är i fara men hur stor skada som hjärtattacken eller vad det än är som sker kommer att förorsaka. Genom att gå en kurs i grundläggande första hjälp och speciellt hjärt- och lungbehandling så kan olyckshändelsen bli mycket mindre allvarlig.

Kurser och utrustning som är viktiga

Det är lätt att gripas av panik när någon i närheten blir sjuk. Men om man har en ordentlig utbildning som bas, där alla har fått träna och pröva på hur det fungerar, så kommer det att bli lättare att ta sig samman och verkligen hjälpa till. På vissa arbetsplatser skickar men en eller flera medarbetare på dessa kurser för att det alltid ska finnas någon med tillräcklig utbildning. Denna kunskap räddar liv, speciellt när den kombineras tillsammans med adekvat utrustning. Läs mer här om HLR instruktörsutbildning i Göteborg och se om det kan vara något för dig.

Varje år så stannar hjärtat på runt 10 000 personer i Sverige. Antalet som överlever är runt 10%. Flera skulle kanske kunna ha räddats om någon i deras närhet hade den kunskap som krävs för att göra den första, viktiga behandlingen. Om det funnits en hjärtstartare på kontoret eller i hemmet så att man kunnat få igång hjärtat så fort som möjligt. Detta är inte en morbid känsla av olycksfall och död utan en sorts försäkring som faktiskt fungerar. De flesta tvekar inte att teckna en hemförsäkring eller bilförsäkring. Man hoppas naturligtvis att frysen inte ska gå sönder när man är bortrest och läcka ut vatten i hela köket. Men skulle det värsta hända så går det att fixa.

En hjärtstartare och en HLR kurs är något liknande. Det är en liten försäkran eller ett hopp om att det värsta inte ska hända om någon får hjärtstopp utan att man ska kunna hindra förloppet från att fortsätta. Det finns en första hjälpen kurs som är mycket bra. Naturligtvis är det aldrig lätt att praktisera det man lärt sig på ett riktigt nödfall, en verklig människa som ligger där. Men hur mycket bättre att i alla fall ha en ide’ om vad som ska göras. En del skriver ner all information och klistrar fast dessa punkter bredvid hjärtstartaren och första hjälpen skåpet. Detta gör det lättare att snabbt hämta sig och komma ihåg vad som måste göras.

Vikten av hjärtstartare

Enligt vissa undersökningar överlever hela 70% när defibrillering ges tidigt, även av personers som inte är vårdpersonal. Detta pekar på det faktum att hjälpen måste ges så fort som möjligt, att man helst inte ska vänta på ambulansen utan starta upp hjärtat med en gång. Hjärnan och hela kroppen behöver det syre som hjärtat pumpar runt, det tar inte lång tid förrän vissa funktioner blir skadade. I denna artikel i Dagens Medicin kan man läsa om vikten av hjärtstartare.

Av denna anledning finns det ett antal projekt där man placerat ut hjärtstartare på företag och offentliga platser. Andra väntar inte på detta utan skaffar sig en själv. Sedan märks arbetsplatsen noggrant så att alla vet var hjärtstartaren befinner sig och vem som känner till hur den ska användas. Det allra bästa är om alla har en viss kunskap om hur en hjärtstartare fungerar, även om det alltid är någon som är ansvarig.

Att planera för framtiden är en självklarhet inom flera olika områden i livet. Man ska inte oroa sig i onödan men skaffa alla de försäkringar som finns tillgängliga. Egentligen borde det vara lika självklart att skaffa en hjärtstartare som det är att låsa dörren på kvällen. Något som man gör helt automatiskt i förebyggande syfte. Folk tar vaccinationer när de ska resa utomlands och köper malaria tabletter. De använder säkerhetsbälte i bilen. Och helst ska man sedan också ta en kurs i första hjälp och HLR.

Hjälp vid nödfall

Alla som jobbar med olycksfall och inom vården har sett vikten av att handla snabbt. När någon kommer in på akuten med ett visst problem så ser man hur läkarna nästan springer för att behandla patienten. Det borde vara det samma när någon får hjärtstopp, att man springer och tar fram hjärtstartaren och sätter igång behandlingen. Detta kan rädda livet på ens kollega eller familjemedlem.

Samlad expertis inom fastighetsrätt 

Det finns flera olika områden inom entreprenad och fastighetsrätt. Alla måste falla på plats till rätt tid, det är ungefär som ett stort pussel. Dels har man den lagliga biten där en mångfald av regler måste följas och det gäller att skydda sig mot eventuella tvister. Sedan är det själva byggandet och finarbetet som måste utföras på ett tillfredsställande sätt. Många hantverkare och advokater är inblandad från början till slut och det kan ofta bli förseningar.

732-5-expertis-fastighetsrattMed så många olika personer inblandade, alla med sin egen expertis och specialisering, så är det lätt hänt att det uppstår en svag länk. Det är inte så enkelt att ha kontroll på allt hela tiden, även om en del lyckas ganska bra. Men genom att samla alla experter och pusselbitar inom samma företag så har man löst ett relativt vanligt problem. Kunden får en färdig produkt, och vägen dit är rakare och snabbare än vanligt. För ingen är intresserad av förseningar eller tvister. De kostar pengar och entreprenaden kan raskt bli mycket dyrare än man hade tänkt sig från början.

Fastighetsrätt är en viktig del

En stor pusselbit är fastighetsrätt, och här krävs det en bra advokat för att det hela ska flyta på utan stopp. Det säger sig självt att någon som har specialiserat sig på detta ämne och som har erfarenhet inom branschen är det bästa valet. Just fastigheter och entreprenad är ett komplicerat område eftersom det är så mycket som kan ske så det blir dyrt. Med många steg på vägen så är det lätt hänt att tvister eller oenighet uppstår. För att undvika detta kan man redan på ett tidigt stadium dra upp detaljerade avtal som skyddar alla parter. Något som en advokatfirma bör kopplas in på. Deras expertisområden finns att läsa om på den här sidan, som ett bra exempel på hur man väljer en bra jurist.

Men under arbetets gång uppkommer det ofta upp frågor om hur avtalet ska tydas eller rent av nya situationer som uppstår. Då är det återigen en vis kurs att låta advokaten kommunicera med den andra parten och antingen lägga till något i avtalet eller förklara hur det ska tydas. Alla är ju intresserade av att det inte ska uppstå större tvister och att ingen ska förlora pengar. Det är ett affärsavtal där alla hoppas kunna vinna något i slutändan. BAS Advokatbyrå kan hjälpa till med allt inom branschen. Ingen har råd att ta lätt på hur avtalen dras upp eller hur man kommunicerar under arbetets gång. Det bästa är att inte ta något för givet utan hela tiden backas upp av sin advokat.

Koppla samman fastighetsrätt och entreprenad

Det kan kännas som att alla involverade lever i helt skilda världar. Någon vill ha sin byggnad på plats och betalar för det. En annan hyr in arbetare och underleverantörer för att få jobbet gjort snabbt och effektiv. Sedan är det inköp, maskiner och mycket annat som ska koordineras. Alla har sin plats inom entreprenaden. Ibland kan inte ett jobb påbörjas förrän ett annat är avslutat, så tidsberäkningen är av yttersta vikt.

Byggvärlden skriver här om hur stora företag samlar expertis inom fastighetsrätt och entreprenader. Detta är ett sätt som ger kunden en total service, alla tjänster samlas inom ett och samma företag. Det blir lättare att samarbeta och slippa förseningar.

Något som blivit allt mer viktigt när det kommer till entreprenad och fastighetsrätt är miljön. Många personer inom alla de olika områdena involverade är intresserade av att man ska göra så liten skada som möjligt på luften och omgivningarna. Detta skapar nya situationer och behov som inte var lika vanliga förr när man bara körde på för att bli klar snabbt och billigt. Energi och hållbarhet är intressanta områden som dock måste kombineras med modern byggteknik.

Hela tiden så är det denna balans som kännetecknar framgångsrik entreprenad och fastighetsrätt. Balansen mellan hur mycket man spenderar och vad man får igen, till exempel. Vilket ju är en anledning till varför de flesta vill undvika stopp i arbetet för att lösa tvister. Men också kombinationen och balansen mellan andra praktiska delar, som energisparande tilltag och säkerhet. Genom att ha allt under samma tak blir det enklare att koppla samman de olika delarna till en väl fungerande helhet.

Molntjänster kan ta tempen på din bostad 

Dagens värld är digital, det finns ingen som tvivlar på hur viktigt det är med olika former av datalösningar. Men det finns som sagt flera olika vägar att gå och valmöjligheterna är ganska många. En sak som ofta diskuteras är lagring och uppladdning av information, och framför allt då var den ska läggas. Det finns flera sorters molntjänster som är effektiva och säkra, och som har öppnat upp helt nya sätt att arbeta.

400-5-göteborg-ar-populart-att-besokaMolntjänst innebär att man använder sig av en extern resurs. Det kan vara för lagring av data, kapacitet eller programhantering, det finns flera områden där en molntjänst kan vara till nytta. Genom att utnyttja en extern källa så slipper personen eller företaget själv investera i dyr utrustning. Men samtidigt så är det uppenbart att man bör välja en bra molntjänst som det går att lita på och som verkligen fungerar.

Hjälp med data

Det finns idag ett antal företag som specialiserat sig på datahantering och där man så att säga kan hyra sitt eget lilla kontor. En viktig anledning till att göra detta är naturligtvis att man sparar plats, vilket i sin tur kostar pengar. Men det är också ett bra sätt att alltid ha sin information tillgänglig. När informationen ligger på en lokal server så måste man fysiskt vara på just det kontoret för att kunna jobba. Genom att lägga ut det på en molntjänst så kan man komma å t sina uppgifter var som helst och när som helst. Läs mer på www.enfo.se.

Denna anordning gör det möjligt att jobba från ett hotellrum, till exempel, när man är på en affärsresa. Eller så kan ens utomlandskontor ladda upp sina uppgifter så att de kan inkluderas i helheten. Det har öppnat upp oanade möjligheter att jobba när man är på språng. Men det finns olika sorters molntjänster som kan vara bra för ett företag. Dels har man de offentliga eller publika molnen, men det finns även privata motsvarigheter där säkerheten och kontrollen är starkare. Man kan gå hit för att få mer information om en smart molntjänst.

Molntjänster inom fastighetsskötsel

Att kunna komma åt information utifrån kan vara en fördel i många olika situationer, inte bara för de som driver kontorsverksamhet. Genom att installera olika mätare i sitt hem så kan man se att allt är som det ska vilken tid som helst på dygnet. Detta är något som utvecklats och provats av fastighetsskötare som är intresserade av att spara pengar. Med hjälp av en molntjänst kan de se hur varmt vattnet i huset är eller om det läcker någonstans. Alla vet hur dyrt det kan bli med små läckor och hur mycket pengar man kan spara på att sänka temperaturen med bara en grad. Dagens Industri rapporterar här om att molntjänster nu även kan ta tempen på din bostad.

Det finns alltså flera olika användningsområden där molntjänster kan spela en stor roll. För många är det publika molnet alldeles lagom, det har stor kapacitet och fungerar väl. Andra har behov av mer privata platser, det kan handla om känslig information eller data. De allra flesta företag idag använder sig av en så kallad hybrid lösning där man lägger upp sina uppgifter på olika formera av molntjänster.

För att det hela ska fungerar som det ska och information ska förvaras på ett säkert sätt brukar det vara bäst att samarbeta med en bra IT-firma. De har alla resurser som behövs och kan också hjälpa företaget sätta upp det hela. Processen är inte så lång men det handlar om ett helt nytt sätt att tänka och fungera. Därför kan det vara bra att ha en pålitlig guide, en som vet precis vad man kan förvänta sig och hur man når fram på bästa sätt.

En bra början är att analysera företagets behov och kapacitet. Det är inte allt som måste gå till molnet utan man bör ha en klar bild av sina mål. Allt detta kan IT-firman bistå med, de tar allt steg för steg tills man har en bra lösning. Ganska snart kommer man att inse att detta är något mycket bra för företaget och att det kommer att bli en del av verksamhetens framgång. Det gäller att utnyttja alla de medel som finns till  hands och bli en del av den digitala tidsåldern.

Rekryteringsprocesser kan ta tid

Att rekrytera rätt är oerhört viktigt för alla företag som vill skapa förutsättningar för att utvecklas och växa. På dagens marknad råder stor konkurrens för att hitta rätt personal och därför har också en mängd rekryteringssajter och rekryteringsföretag dykt upp som alternativ för den som vill se till att rekryteringsprocessen går så smidigt som möjligt.

504-5-rekryteringsprocesser-kan-ta-tidRekryteringsprocesser kan ta tid och att välja det allra bästa rekryteringsverktyget kan ha ett flertal fördelar för såväl små som stora företag. Här nedan kan du läsa mer.

Fördelar med att välja smarta rekryteringsverktyg

 • Företaget kan spara pengar. Felrekryteringar beror ofta på att man rekryterat slentrianmässigt och kostar varje år oerhörda summor. Pengar man istället kan lägga på andra och viktigare saker.
 • Företaget kan spara tid. Det inte bara kostar pengar att rekrytera fel – det kostar tid också. Genom att från början välja ett rekryteringsverktyg som passar just ens eget företag kan man istället få tid över till annat.
 • Det är kostnadseffektivt. Detta är kontentan av de två ovanstående punkterna och oerhört viktigt att tänka på när man försöker räkna ut hur ens företag bör rekrytera. Självklart innebär ett rekryteringsverktyg eller ett företag som hjälper dig på vägen en viss kostnad till att börja med men investeringen betalar sig i slutändan genom att du inte slösar tid på onödiga felrekryteringar.

Rekryteringsprocesser kan ta tid och man kan gå hit för att hitta mer information om en smart rekryteringsprocess som såväl stora som små företag kan använda sig av när de behöver ni personal. Det finns dock ett par saker man kan tänka lite extra på när man bestämmer sig för hur man skall gå till väga för att hitta rätt medarbetare.

Tänk på detta när du skall välja rekryteringsprocess

 • Se över ditt företags budget för denna utgiftspost. Utöver själva kostnaden för att betala lön till den nya medarbetaren behöver ni också se till att det finns en budget uppgjord för rekryteringsprocessen. Att ha koll på detta redan innan man sätter igång är viktigt för att kunna ta strategiskt och ekonomiskt smarta beslut.
 • Gör egna efterforskningar på nätet när du hittar ett rekryteringsverktyg eller en rekryteringsfirma du vill använda dig av. Många tidigare kunder lämnar idag recensioner och omdömen om olika företag och verktyg online och dessa är värdefulla att ta del av för alla som vill undvika verktyg som inte fungerar eller företag som inte är seriösa.
 • Ställ frågor. Som en extra säkerhet bör du när du hittat ett verktyg du vill ha eller ett rekryteringsföretag du vill använda dig av se till att ställa frågor. Gör upp en lista över dina undringar och ring dem. Alla seriösa företag är mer än glada att besvara dina funderingar och är de inte det bör du tänka till en extra gång innan du bestämmer dig för att anlita dem eller använda deras produkt.
 • Sist men inte minst. När du bestämt dig för att betala för ett rekryteringsverktyg eller anlita en firma för rekrytering bör du alltid läsa igenom hela avtalet och villkoren för köpet i förväg. Den som känner sig osäker kan också ta hjälp av någon som är juridiskt kunnig. Om du mot förmodan skulle känna dig missnöjd med något kring ditt köp tjänar du alltid på att ha koll på dina rättigheter. Då slipper du tråkiga överraskningar om du hamnar i situationen.

Media skriver ofta om just rekryteringar och hur rekryteringsprocesser kan ta tid. Artiklarna och inslagen kan handla om allt från den rent ekonomiska aspekten av det hela till hur man bör tänka när man skall bege sig in i processen. Norrköpings Tidningar rapporterar här om hur rekryteringsprocesser kan ta tid och denna artikel kan vara intressant att läsa för alla som på något sätt kommit i kontakt med ämnet.

Att hitta rätt medarbetare till ditt företag kan vara avgörande för hur dess framtid ser ut och därför gäller det att ta rekryteringsprocessen på allvar. Gör man det ökar man chanserna för att anställa rätt person och chansen är stor att han eller hon kan hjälpa företaget att utvecklas. Genom att lägga tid på rekrytering kan man också få möjlighet att inte bara rekrytera någon med de rätta kunskaperna utan även någon som faktiskt passar in i företagets kultur. Många undersökningar visar att denna aspekt till viss del är lika viktig som utbildningen hos den nyanställde.

Det skall vara roligt att driva företag men det är samtidigt ett jobb som kräver att man ständigt är beredd att utvecklas – såväl på det personliga planet som i arbetslivet. Entreprenörslivet innebär också att man arbetar mycket och då gäller det att omge sig med rätt personer. Varje medveten företagare bör därför ta chansen att använda sig av såväl sunt förnuft som dagens tekniska lösningar för rekrytering för att hitta rätt personal för just dem.

Klimatsmart belysning och snygga lampor

Belysning kan på olika sätt förbättra känslan i ett hem och göra att man noterar vissa möbler eller tavlor mer än andra. Det finns idag lampor att välja bland i alla prisklasser och detta har bidragit till att fler människor än någonsin förut väljer att investera i snygg belysning där hemma eller på kontoret.

118-5-klimatsmart-belysning-och-snygga-lamporKlimatsmart belysning är något som det under senare år har fokuserats på mer än någonsin, mycket tack vare att fler människor känner till hur viktigt det är att påverka klimatutvecklingen på ett positivt sätt. Utbudet är stort och fördelarna många då man väljer detta alternativ.

Fördelar med klimatsmart belysning

 • Det är bra för energiförbrukningen hemma. Då den blir lägre blir också kostnaden lägre. Det är med andra ord också bra för plånboken.
 • Det är bra för miljön i stort. Ditt val av klimatsmart belysning påverkar alltså hela jorden på ett positivt sätt och framförallt människorna som bor där.

En av de vanligaste lamporna är plafonder och här är en snygg plafond som passar bra i varje hem där man bryr sig om hur belysningen påverkar miljön. Föredrar du andra sorter – här finns takplafonder att köpa till riktigt bra priser och framförallt med snygg design. Plafonder är en typ av lampa som fungerar oavsett vilken smak familjen som bor i ett hem har i övrigt.

Det finns idag en mängd olika nätbutiker som säljer lampor och klimatsmart belysning. En del människor känner sig dock osäkra på om det är bra att beställa på nätet eller ej. Oftast oroar man sig då över om man kommer att få varan eller ej. Idag är det dock så att den stora majoriteten av alla butiker är helt säkra att handla från. Det finns ett par tips man kan ta med i beräkningen för att försäkra sig om att man gör ett bra köp.

Tips när du köper belysning online

 • Se till att du har kontroll över din egen budget. Det är självklart värt en investering att köpa belysning men sällan att skuldsätta sig mer än nödvändigt. För den som känner sig osäker kan man alltid hitta bra budgetkalkyler på nätet som hjälper en på vägen. Att sätta en övre köpgräns är ett enkelt sätt att förhindra att man skuldsätter sig mer än nödvändigt.
 • Gör egna efterforskningar på nätet för att ta reda på om en nätbutik du hittar är bra eller ej. Många tidigare kunder lämnar idag rekommendationer och omdömen online och dessa kan vara mycket värdefulla att ta del av för alla som vill undvika oseriösa handlare. Hittar man en specifik butik kan man söka på den medan man annars kan välja att söka på ett mer allmänt ord för att hitta rätt.
 • Gör upp en behovslista. Denna punkt har att göra med budgeten eftersom de allra flesta har en begränsad summa pengar de har råd att handla för. Genom att skriva en lista över vilken typ av klimatsmart belysning man söker kan man få en bättre överblick över vilka lampor man bör köpa när och i vilken ordning.
 • Ställ frågor. Om någonting på företagets hemsida får dig att undra över någonting bör du alltid ställa frågor. Får du seriösa svar kan du känna dig säker på att företaget är seriöst medan undanglidande svar innebär att du bör tänka en extra gång innan du handlar där.
 • Till sist – glöm aldrig att läsa igenom villkoren för ditt köp ordentligt. Gör du det vet du exakt vilka rättigheter du har om du mot förmodan skulle vara missnöjd eller av någon annan anledning behöver returnera varan du köpt. Att ta några minuter till detta kan helt enkelt spara dig både tid och pengar i längden.

Belysning kan förändra ett hem och alla som är intresserade kan idag välja produkter från en gigantisk marknad. Detta kan göra att det blir extra svårt att veta exakt vart man bör vända sig men genom att ta välinformerade beslut ökar man chanserna för ett gott köp.

I media skrivs det ofta om just hur man kan göra det bästa möjliga av sitt hem. Detta behöver inte alltid handla om stora förändringar som kostar mycket pengar och belysning är ett utmärkt exempel på det. En mer klimatsmart belysning kan du läsa om i denna artikel från Aftonbladet och alla som är intresserade av heminredning såväl som av miljön bör ta del av läsningen.

Det skall vara skönt att få komma hem efter en lång dag där man balanserar familj, arbete och fritid på bästa möjliga vis. Detta kräver att man funderar över hemmet och dess funktion och utseende på ett strategiskt smart sätt. Gör man det har man större möjligheter att hitta precis de produkter man söker för att göra hemmet till en plats där man kan slappna av och ladda batterierna inför en ny dag.

Smart initiativ från Linkedin

I forna tider så gick man till marknadstorget för att utbyta tjänster, köpa eller sälja varor och rent allmänt umgås. Detta har vart efter tiden gått förändrats, och idag träffas de flesta i den virtuella världen. Dels för att umgås med vänner och bekanta, chatta och posta videor om vad som händer i ens liv. Men också för att handla eller köpa varor, det mesta går att få tag på online. Internet är också platsen för att utbyta tjänster, hitta ett nytt jobb och rekrytera personal.

551-5-smart-initiativ-linkedinDet gäller alltså att anpassa sig till vad som fungerar bäst i dagens läge. För de som är lite äldre kan det ibland kännas konstigt, men för den yngre generationen är det helt normalt. De har ofta inget koncept om vad annonser i en dagstidning är eller att man kan ha en telefon som sitter fast i väggen. Dagens sätt att koppla samman med andra personer, oavsett vad det gäller, har förändrats. Detta betyder inte att de gamla sätten är helt borta, men ofta handlar det om att kombinera de två.

Kommunikation och sociala nätverk

De flesta är idag aktiva på ett socialt nätverk, de flesta har profiler på flera stycken. Dessa kan användas för en rad olika saker, men i grund och botten så är det som en marknadsplats. Här träffar man folk, delar med sig av sina tankar och åsikter, samt bedriver handel. Men det är också ett ställe för marknadsföring, och en aspekt som företag gör väl i att ta på allvar.

Alla företag har behov av en snygg hemsida, en sajt som visar på vem de är och hur man kan komma i kontakt med dem. Men denna information måste spridas, det gäller att vara aktiv och synlig på nätet för annars är det ingen som hittar fram. Social View är en social media byrå som hjälper dig synas på sociala medier.

Vikten av denna sorts marknadsföring kan inte nog understrykas, och är ett sätt att helt och fullt utnyttja de möjligheter som dagens digitala samhälle ger en. Det vore dumt att försumma ett sätt att sprida information om sitt företag, ett annat ord för att annonsera, speciellt inte som det är billigt och effektivt. Den som är intresserad kan gå till SocialViews LinkedIn.

LinkedIn och rekrytering

En av de sajter där många personer möts, ofta för affärer och seriösa diskussioner, är LinkedIn. Här kan man kopplas samman med en rad intressanta företag och personligheter, men även förmedla sina egna erbjudanden och kunskaper. På alla sociala nätverk så berättar man något om sig själv, gärna med en länk till sin hemsida. Detta gör det lättare för de som letar efter någon speciell person eller verksamhet att hitta fram. Bland annat kan det användas för att rekrytera personal.

Den här artikeln i Resume berättar om ett smart initiativ från Linkedin. Det syftar på att hjälpa nyanlända immigranter att hitta en praktikplats. Sverige har överflödats av flyktingar från olika länder och samhällsklasser. En del är högt utbildade men har ännu inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. Genom att praktisera på ett företag så kan de få erfarenhet och fortsätta lära sig språket. Detta kan vara inkörsporten till ett någorlunda normalt liv för dessa människor som lidit så mycket.

Med hjälp av sociala nätverk och andra platser online så kan man alltså kommunicera och koppla samman med en rad olika människor, både privat och på en affärsmässig nivå. Det är ett kraftfullt verktyg som alla bör lära känna och använda fullt ut, speciellt om man har ett företag och vill lyckas inom branschen. LinkedIn och andra moderna marknadsplatser ligger där ute i cybervärlden, redo att användas av den som är intresserad.

Många väljer de populära byggmodulerna

Det finns ett stort behov av nya hus och lägenheter, i vissa delar är det en akut bostadsbrist. För många är ett nybygge också en möjlighet att få sitt drömhus, att kunna planera och skapa det precis som de önskar. Ett bygge kan dock kosta ganska mycket pengar, speciellt om det drar ut på tiden. Detta kan vara en av anledningarna till att allt fler vill ha byggmoduler eller väggelement till sina hus. Produktionen av dessa har sett ett stort uppsving de senaste åren.

Wooden house construction

I princip så handlar det om att sätta samman moduler som är gjorda i fabriken. Ett sorts prefabrikat som kan fungera på olika sätt. Dels kan man beställa väggelement, och sätta upp de runt om den grund som finns. Eller så går det att välja byggmoduler som är små kuber med allt redan på plats. Det blir som ett modellbygge men på en mycket större skala.

Fördelar med byggmoduler

Det är inte utan orsak som byggmoduler och liknande produkter har blivit så populära. De är lätta att använda, hela konstruktionen bygger på att det ska gå snabbt och enkelt att sätta upp dem. Detta i sin tur gör att bygget går så mycket snabbare, man kan få upp ett hus på rekordtid. Alla de tidskrävande arbetsuppgifterna har redan gjorts i fabriken och kunden får ett mer eller mindre färdigt skal att sätta upp. Hur mycket som ska göras i förhand är upp till en själv, det kan man alltid diskutera vid beställning. Du kan klicka här för att läsa mer om väggelement i trä.

Dessa element kommer med plats för elektriska ledningar och dosor, man monterar in hårda plaströr direkt i elementet för att underlätta dragningen av el. Det samma gäller utskärning för ventilation, något annat som går att beställa redan före leverans. Till och med fönstren sätts på plats och tätas inför bruk, kompletta med fönsterbleck och foder. Med allt detta gjort på förhand så kan man förstå varför det går så snabbt att få huset färdigt. De flesta moment är valfria, så om man själv vill göra en del av jobbet så går naturligtvis också detta bra.

Byggmoduler å andra sidan är formade som en liten kub, kompletta med tak, golv och väggar. De har fönster och dörrar, och man kan sätta dem samman till ett modulbygge. Många använder dem för kontor och hotell, där ofta rummen ska vara av mer eller mindre samma storlek. Men de lämpar sig även för bostäder, och det finns möjlighet till att bygga ut och förändra dem vid ett senare tillfälle.  Att bygga med byggmoduler har blivit allt vanligare.

De populära byggmodulerna

Det är alltså uppenbart att man spara mycket tid och pengar på att använda sig av byggmoduler eller färdiggjorda väggelement. De kostar inte så mycket med tanke på vad man får, och varje vecka som sparas från byggtiden innebär färre utgifter. Därför är detta verkligen något att tänka på i dessa bostadsbristens tider. Har man bara mark tillgänglig så går det att sätta upp billiga hus på nolltid, utan att dra ner på kvalitet eller säkerhet. Dessa moduler är väl utrustade, precis som de hus som byggs på plats, skillnaden är bara att allt görs i förtid. I detta inslag från Sveriges Radio kan man höra om hur det är stor efterfrågan på byggmoduler.

Alla borde ha möjlighet att bo i ett hus som de trivs med, vare sig det handlar om en villa eller lägenhet. Tyvärr är detta inte möjligt, men då borde man i alla fall kunna ha ett någorlunda bra ställe att bo på. Men även detta är en önskedröm för ganska många människor i Sverige, de bor i tredje eller fjärde hand och betalar skyhöga hyror. Eller så måste flera familjer dela hem, för det finns helt enkelt inte plats för alla. Detta visar på vikten av att använda sig av byggmoduler, att snabbt kunna få upp hus och lägenheter.

På vissa håll i landet har man kunnat bygga studentlägenheter på mycket kort tid. Detta är en grupp som alltid kämpar med att ha bra bostäder till rimliga priser. För det är ju inte bara en fråga om att bygga nya hus, de som har behov måste också kunna ha råd med dem. Idag har samhället förändrats, det har kommit många flyktingar och andra immigranter. Samtidigt så är det en stor del av den unga delen av befolkningen som behöver någorlunda billiga lägenheter som inte är så stora. Många äldre vill byta ner sig i storlek, när barnen flyttat ut så behöver man inte längre en stor villa. Med byggmoduler så är det möjligt att bygga nytt både snabbt och billigt, precis vad som är nyckeln till att lösa problemet med bostadsbrist. Dagens moduler och element har utvecklats så  att de ger allt man behöver för en bra konstruktion.

Många väljer de populära byggmodulerna

Det finns ett stort behov av nya hus och lägenheter, i vissa delar är det en akut bostadsbrist. För många är ett nybygge också en möjlighet att få sitt drömhus, att kunna planera och skapa det precis som de önskar. Ett bygge kan dock kosta ganska mycket pengar, speciellt om det drar ut på tiden. Detta kan vara en av anledningarna till att allt fler vill ha byggmoduler eller väggelement till sina hus. Produktionen av dessa har sett ett stort uppsving de senaste åren.

I princip så handlar det om att sätta samman moduler som är gjorda i fabriken. Ett sorts prefabrikat som kan fungera på olika sätt. Dels kan man beställa väggelement, och sätta upp de runt om den grund som finns. Eller så går det att välja byggmoduler som är små kuber med allt redan på plats. Det blir som ett modellbygge men på en mycket större skala.

Fördelar med byggmoduler

Det är inte utan orsak som byggmoduler och liknande produkter har blivit så populära. De är lätta att använda, hela konstruktionen bygger på att det ska gå snabbt och enkelt att sätta upp dem. Detta i sin tur gör att bygget går så mycket snabbare, man kan få upp ett hus på rekordtid. Alla de tidskrävande arbetsuppgifterna har redan gjorts i fabriken och kunden får ett mer eller mindre färdigt skal att sätta upp. Hur mycket som ska göras i förhand är upp till en själv, det kan man alltid diskutera vid beställning. Du kan klicka här för att läsa mer om väggelement i trä.

Dessa element kommer med plats för elektriska ledningar och dosor, man monterar in hårda plaströr direkt i elementet för att underlätta dragningen av el. Det samma gäller utskärning för ventilation, något annat som går att beställa redan före leverans. Till och med fönstren sätts på plats och tätas inför bruk, kompletta med fönsterbleck och foder. Med allt detta gjort på förhand så kan man förstå varför det går så snabbt att få huset färdigt. De flesta moment är valfria, så om man själv vill göra en del av jobbet så går naturligtvis också detta bra.

Byggmoduler å andra sidan är formade som en liten kub, kompletta med tak, golv och väggar. De har fönster och dörrar, och man kan sätta dem samman till ett modulbygge. Många använder dem för kontor och hotell, där ofta rummen ska vara av mer eller mindre samma storlek. Men de lämpar sig även för bostäder, och det finns möjlighet till att bygga ut och förändra dem vid ett senare tillfälle.  Att bygga med byggmoduler har blivit allt vanligare.

De populära byggmodulerna

Det är alltså uppenbart att man spara mycket tid och pengar på att använda sig av byggmoduler eller färdiggjorda väggelement. De kostar inte så mycket med tanke på vad man får, och varje vecka som sparas från byggtiden innebär färre utgifter. Därför är detta verkligen något att tänka på i dessa bostadsbristens tider. Har man bara mark tillgänglig så går det att sätta upp billiga hus på nolltid, utan att dra ner på kvalitet eller säkerhet. Dessa moduler är väl utrustade, precis som de hus som byggs på plats, skillnaden är bara att allt görs i förtid. I detta inslag från Sveriges Radio kan man höra om hur det är stor efterfrågan på byggmoduler.

Alla borde ha möjlighet att bo i ett hus som de trivs med, vare sig det handlar om en villa eller lägenhet. Tyvärr är detta inte möjligt, men då borde man i alla fall kunna ha ett någorlunda bra ställe att bo på. Men även detta är en önskedröm för ganska många människor i Sverige, de bor i tredje eller fjärde hand och betalar skyhöga hyror. Eller så måste flera familjer dela hem, för det finns helt enkelt inte plats för alla. Detta visar på vikten av att använda sig av byggmoduler, att snabbt kunna få upp hus och lägenheter.

På vissa håll i landet har man kunnat bygga studentlägenheter på mycket kort tid. Detta är en grupp som alltid kämpar med att ha bra bostäder till rimliga priser. För det är ju inte bara en fråga om att bygga nya hus, de som har behov måste också kunna ha råd med dem. Idag har samhället förändrats, det har kommit många flyktingar och andra immigranter. Samtidigt så är det en stor del av den unga delen av befolkningen som behöver någorlunda billiga lägenheter som inte är så stora. Många äldre vill byta ner sig i storlek, när barnen flyttat ut så behöver man inte längre en stor villa. Med byggmoduler så är det möjligt att bygga nytt både snabbt och billigt, precis vad som är nyckeln till att lösa problemet med bostadsbrist. Dagens moduler och element har utvecklats så  att de ger allt man behöver för en bra konstruktion.

Viktigt med en ordentlig kontrollbalansräkning

De allra flesta företag har goda tider och dåliga tider, det är sällan så att siffrorna bara pekar uppåt hela tiden. Ibland måste man justera rutiner eller ta ett lån för att klara sig, men tack vare dessa tilltag så rätar det upp sig och man kan betala tillbaka pengarna eller komma på fötter igen. Naturligtvis är det inte alltid så djupa dalar, men det gäller att hålla ögonen öppna och tyda tecknen.

608-5-kontrollbalansrakningDet är tråkigt när ett företag går i konkurs eller man tvingas sälja. Alla de timmar av arbete och resurser som lags ner på att bygga upp något, och så fungerar det inte. Därför är det bra mycket bättre att komma upp med en lösning i tid, och för att kunna göra detta måste man känna till företagets tillstånd. En kontrollbalansräkning kommer att klargöra en hel del och visa var företaget står.

När görs en kontrollbalansräkning?

Bokföring och rapporter är mycket viktiga för ett företag eftersom det visar på den ekonomiska hälsan. Om man misstänker att kapitalet har minskat så pass mycket att det nu är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet så måste man utföra en kontrollbalansräkning. Denna kan visa på hur det står till och då måste man snabbt vidta åtgärder. Läs mer här om kontrollbalansräkning och lär dig allt du behöver veta.

Det kan låta svårt och komplicerat, och ingen påstår att ekonomi och bokföring är det lättaste i världen. Men det går att få ett någorlunda grepp om det även för en lekman. Det faktiska arbetet lämnas naturligtvis över till de professionella, de som vet precis vad de håller på med. Ofta har de säkert sett tecknen och informerat sin klient, för de rapporter och listor som skrivs ut varje månad brukar vara ganska tydliga.

En fördel med att leva i ett land där det finns många lagar runt ett företags ekonomi är att man snabbt kan upptäcka när något börjar gå åt fel håll. Det handlar ju om ens egna investeringar, både på ett ekonomiskt och personligt plan, så man vill att det ska lyckas. Ingen vill starta upp något bara för att det ska gå under, det finns ingen glädje i det. Men med en bra bokföringsfirma så kan man ligga steget före och upptäcka svagheterna i tid. Det kan behövas en kontrollbalansräkning och då gäller det att snabbt få den utförd. Hitta mer info på http://www.bokoredo.se/ .

Hjälp till självhjälp

Det är många små kuggar som tillsammans får en verksamhet att gå framåt. Dels har man själva arbetsprocessen, de anställda och det man gör på företaget. Denna del är naturligtvis mycket viktig och grunden för det hela. Men sedan finns det mycket som händer och sker bakom kulisserna, som man kanske tar för givet men som också måste till för att verksamheten ska ha framgång.

Bokföring och rapportering, den ekonomiska delen av verksamheten, är ett exempel på detta. Med ett gott samarbete med sin redovisningsfirma så kan man hålla koll på hur företaget fungerar. Ibland kan det som sagt gå lite långsammare, men om denna trend håller i sig kan det behövas större kontroller och undersökningar. Sveriges Radio rapporterar här om hur viktigt det är med en kontrollbalansräkning för att rädda företag. Det handlar inte om att kontrollera eller trycka ner någon utan poängen är att få en uppdaterad och ärlig bild av företagets situation.

Det är bra mycket bättre att få veta detta i tid, när man fortfarande har en chans att göra något. Ofta finns det något som kan åtgärdas eller förändras för att komma på fötter igen, det blir som ett sorts alarm som får en att ta tag i det hela.

Plåtarbeten som förbättrar skolor 

Det finns många delar i en byggnad som är gjorda av plåt, bland annat eftersom det är ett mycket hållbart material. Många tak, till exempel, görs av plåt vilket kan stå emot en hel del av det svenska klimatet med både nederbörd och kyla. Sedan är det stuprännorna, något som är en mycket viktig del av en byggnad. Huvor och innertak fortsätter den långa listan som visar hur användbart plåt faktiskt är.

Trots att plåt är mycket hållbart så måste det naturligtv537-5-platarbetenis ses efter, och med jämna mellanrum repareras eller bytas ut. Det är viktigt att hålla ett öga på sin fastighet och se till att kontrollera det regelbundet. Om något börjar bli gammalt eller trasigt ska man helst göra någonting åt det så fort som möjligt. Detta är speciellt viktigt med tak, eftersom det räcker med ett par droppar fukt som kommer in för att det ska sprida sig och göra stor skada.

Olika sorters plåtarbeten

Förutom användningsområden så finns det också ett antal olika sorters plåt, eller plåtblandningar. Ett bra företag vet vad som passar bäst på olika ställen och kan välja den rätta plåten redan från början. Annars kan det lätt uppstå problem vid ett senare tillfälle, och det är det ingen som är intresserad av. BBM Fasadputs är ett företag med lång erfarenhet i branschen.

Plåtslagning är ett hantverk och det är viktigt att ha en viss känsla för materialet. Man kan göra så mycket med det, plåt är verkligen hanterbart. Samtidigt så kan ett rostfritt plåttak, för att bara nämna ett exempel, vara så gott som fritt från underhåll. Det håller verkligen länge och man kan nästan glömma bort det- en utmärkt anledning till att välja plåt. Du kan klicka här om du vill ha plåtarbeten utförda i Stockholm.

Runt fönstren är det viktigt med bra material och ett väl utfört arbete så att inte regn och kyla kommer in i huset. Det är vanligt med plåt som fönsterbleck och vindskivor, hållbart och lätt att underhålla. Men även inne i ett hus finns det många ställen där plåt kan vara bra, som innertaksplåt och huvar. Många gånger så tänker man inte på vilket material som används i ett hus, speciellt inte om man bara jobbar där. Men när frågan kommer upp och folk börjar tänka efter så inser man snabbt hur mycket plåt egentligen används. Det är ett versatilt och bra material som passar in på flera olika ställen.

Plåt i skolorna

Många offentliga byggnader har detaljer av plåt, från taket och nedåt. Här är det verkligen behov av ett material som är hållbart och inte kräver allt för mycket underhåll. Resurserna är inte stora och det är brist på personal så gott som överallt. Men då och då så är det dags för en renovering, ett läckande tak är helt enkelt inte ett alternativ. Det gäller att fixa och uppdatera tak och allt annat långt innan det kommer så långt som att vatten sipprar in.

I skolorna är det extra viktigt eftersom det handlar om barn, som ju är mer känsliga för fukt och kyla. De måsta ha en miljö där de kan vara säkra och skyddade. Därför ligger det i kommunernas intresse att se efter och ta hand om sina skolor. Sydöstran skriver här om hur plåtarbeten förbättrar skolor. Eftersom sommarlovet är så pass långt så finns det gott om tid att renovera och arbeta på skolorna utan att störa undervisningen. Vid akuta fall kanske man måste stänga skolan vilket leder till stora logistiska problem och som kostar mer pengar. Därför är det alltid viktigt att ligga steget före, ett regelbundet underhåll och kontroll av fastighetens situation är alltid det bästa valet.

Men när man väl reparerat eller renoverat en skola så kan det ju hålla i bra många år, det är inte något som måste göras så ofta. Det viktiga här är att det görs ordentligt redan från början. Vare sig det handlar om en skola eller annan byggnad så måste man alltid balansera kostnaderna med kvaliteten. Därför brukar man uppmana folk att ta in en offert från ett flertal olika företag som sysslar med plåt, och sedan jämföra deras rykte med vilket pris de ger. Ibland kan det löna sig att betala något mer, men vara säker på att det blir väl utfört och att man sedan kan vara fri ett bra tag framöver.

Plåt är ett hållbart material

För detta är ju en av anledningarna till att välja just plåt- det är så starkt och hållbart. I många delar av landet, speciellt i kustbandet där de salta vindarna kan vara riktigt starka, så är plåt nästan det enda alternativet för taken. I alla fall om man inte vill byta ut sitt tak ofta utan kunna njuta av livet lite emellanåt. Därför ska man välja noga när det är dags att fixa taket, eller när man bygger nytt.