Mångmiljardbud har lagts på Qlik

De allra flesta företag hanterar varje dag en oerhörd mängd med data. Information och uppgifter som ska katalogiseras, skickas ut eller arbetas på. detta kräver stora resurser när det kommer till lagring, kapacitet och analys. För att klara av denna ström av uppgifter är det viktigt att ha bra dataprogram, som inte bara kan klara av storleken eller mängden på dokumenten men även ligga till grund för rapporter.

Businessman Celebrating

Det är ju ofta så att man inte bara jobbar med något för att sedan lägga undan det i ett arkiv, vare sig detta är i molnen eller källaren. Istället så ligger ju alla de uppgifter och den information som produceras dagligen till grund för analyser och rapporter. Man måste kunna ställa samman sina uppgifter på ett överskådligt sätt och ha kontroll över sitt företag. Att analysera och jämföra är en mycket viktig del av tillväxt och marknadsföring.

De bästa systemen för analys

Det finns naturligtvis olika system att välja mellan för att samla ihop och analysera data. Vilket som passar bäst kan ha att göra med i vilken bransch man är och vad företaget egentligen behöver. Rent allmänt så har ju alla företag dock behov av att bokföringen fungerar och att det är lätt att kontrollera den finansiella sidan av verksamheten. För de som säljer olika produkter så ska detta sammanställas med lager och order avdelningarna, och så vidare. Budgetsystemet Effectplan gör det enklare att ta hand om den viktiga bokföringen och planeringen.

Många föredrar ett system som kan växa i takt med att företaget utökas, istället för att behöva byta upp sig till ett annat system när man blivit större. Därför kan ett modulärt program vara intressant, där det bara är att lägga till en ny modul vartefter den behövs. Eftersom det kan ta lite tid att lära känna och kunna utnyttja ett program fullt ut så kan detta vara ett lönsamt alternativ. Du kan få hjälp med förvaltning av Qlik Sense av Enfo.

Svenska uppfinningar på den internationella marknaden

Ett av de mest populära systemen, Qlik, kom till och fortsätter att utvecklas i Lund. Idag ligger huvudkontoret i USA, det är ofta mest praktiskt, men det handlar alltså om en svensk uppfinning. Efter ett antal år på börsen så går det nu rykten om att en grupp företag vill köpa upp systemet. Och det är inte små summor de erbjuder, även om ingen bekräftat det exakta budet.  I den här artikeln från Dagens Industri kan man läsa om hur mångmiljardbud har lagts på skånska Qlik.

Ingen är förvånad över detta bud, för denna typ av system är verkligen samhällets framtid. Mer och mer information och data kommer att lagras eller bearbetas digitalt, och detta är verkligen något att satsa på. Ett system som har marginaler för att utvecklas ytterligare, och som redan fungerar mycket bra. För ett problem många företag har är att deras behov av analys och information är mycket stort. Det är inte alltid lätt att kunna se hur varje del av verksamheten påverkar de andra och vilka tilltag som fungerar bäst. Samtidigt så måste ju allt detta kunna presenteras på ett förståeligt sätt, både för en själv och klienterna.

Datasystem som verkligen fungerar

Det säger sig självt att ett system för datahantering och analys måste fungera. I större verksamheter så handlar det inte om några få tusenlappar om man inte har rätt information, utan beloppen är bra mycket större. Därför är det grundläggande att ha ett bra datasystem, vilket ju också är anledningen till att man satsar mycket inom detta område. Det är intressant att se hur Sverige har utmärkt sig och placerats på världskartan. Många följer utvecklingen både med Qlik och de bud som lagts på bolaget.

Att analysera och jämföra är ibland som en hel vetenskap. Man har speciellt utbildad personal som inte gör annat än jobbar med detta. För en siffra eller uppgift kan berätta en hel historia, om den sätts i rätt sammanhang. Och det är här som datasystemet kan göra stor skillnad. Man kan se skillnad eller likheter, för-och nackdelar samt mycket, mycket mer när allt läggs på plats i relation till andra uppgifter och avdelningar. Helheten som delas upp i mindre, förståeliga komponenter för analys och slutsatser- detta är datahantering på hög nivå.