Hur fungerar en solcell?

Solceller kallas också för fotovoltaiska celler och består av halvledare. Dessa är ofta gjorda av kisel och fungerar som dioder. Det finns en minuskontakt och en plus på alla solceller. Här emellan bildas en elektrisk spänning.

MA242-solcellerOm man vill ha mer spänning, eller elektricitet, kan man koppla samman olika solceller. Men den ström som alstras från en solcell är likström, och den kan man inte använda direkt. Därför måste man leda elen från solpanelen till en växelriktare. Där förvandlas den till växelström som man sedan kan använda i hemmet. Det är alltså en process från solen, via en solcell och växelriktare, till dess att lampan tänds i vardagsrummet.

En solcell ger inte så mycket energi i sig själv. Man brukar därför sätta ihop flera stycken i moduler, runt 30 eller 40. När man sedan seriekopplar flera moduler kan man få ut riktigt mycket från en dag med sol. Man brukar säga att i Sverige behöver man inte rengöra solpanelerna, utan att den regn och snö som faller är tillräckligt. En del håller inte med om detta utan menar att det kan bli en film av smuts som hindrar solen från att nå fram till panelen.

Det som är så fantastiskt med solenergi är att en solcell kan producera ström utan att man behöver någon form av bränsle och också utan några utsläpp. Detta är en av de renaste formerna av alternativ energi. Man arbetar nu på att förbättra de övriga delarna av anläggningarna. När man använder solenergi i fritidshus och båtar lagrar man ofta elen i ett batteri. För att det verkligen ska vara miljövänligt måste man också tänka på vilket batteri man har.

Solceller kan användas i både liten och stor skala. Man kan ha det för elförsörjnngen av privata hem, men även för större kontorsbyggnader och lantbruk. I början är det en ganska stor utgift, men sedan är det i princip kostnadsfritt. Man beräknar att solpaneler håller i cirka 25 år, så på sikt blir det riktigt billigt. Eftersom man kan få statligt bidrag för anläggningskostnaderna blir elkostnaden utslagen över flera år bra mycket lägre.

Solceller är en långsiktig investering. Förutom att spara pengar bidrar man även till att miljöförstöringen minskar och skapar en bättre omgivning. Allt fler väljer miljövänliga alternativ inom olika områden av livet. Vedeldning, lokala grönsaker och solenergi är alla olika sätt på vilka man kan leva mer naturligt. Att man sedan samtidigt sparar pengar är en klar fördel.