Hemsida för föräldrar med barn med funktionsnedsättning

Om man inte har någon i sin bekantskapskrets med en funktionsnedsättning så kanske man inte tänker mer på det. men alla de som har eller har haft någon kontakt med familjer där kanske ett barn är annorlunda på något sätt vet hur svårt det kan vara. En del finner det extra jobbigt när man inte kan se något på utsidan, som vid psykiska eller mentala störningar. Men oavsett vilket handikapp ett barn har så kommer det att påverka alla i dess omgivning.

573-5-barn-med-funktionsnedsattningDet är inte bara problem och svårigheter med ett barn som har funktionsnedsättning. Precis som med alla andra barn så går det upp och ner, ibland känns det lätt som förälder och ibland lite svårare. Men som alla föräldrar kan bekräfta så är det alltid svårt att se sitt barn lida. Dels så har ett flertal av dessa barn fysiska begränsningar, de kanske sitter i rullstol eller har dålig syn. Men det kan även vara problem med sociala aktiviteter eller inlärningssvårigheter. Allt detta lägger en enorm press på både familj och skola.

Hjälp till ett normalt liv

Det är aldrig fråga om att leva ett helt normalt liv, för detta är normalt inte möjligt. Men med ett normalt liv så menar man ofta att barnet ska kunna delta i normala aktiviteter, som skolgång och en fullvärdig fritid. Det ska inte bero på handikappet om man inte gör vissa saker, utan det ska alltid vara ett personligt val. Många gånger är det inte alls så mycket som behövs för att detta ska vara möjligt. Kanske någon som följer med till aktiviteterna, färdtjänst eller ett anpassat klassrum. TRF Assistans arbetar med stöd till familjer med funktionshinder.

När omgivningarna vet vad som förväntas av dem så kan man ofta komma fram till en lösning för dessa barn. En skola kan sätta upp ramper och ta bort trösklar så att ett barn med rullstol kan fortsätta sin skolgång där. Eller så kan man skapa en miljö som gör att barn med inlärningssvårigheter inte förlorar sin koncentration eller fokus på grund av yttre inverkan som kan minimeras. Allt detta bör diskuteras och arrangeras så fort som möjligt. Läs mer här om stöd till föräldrar med autistiska barn. Det samma gäller för de fritidsaktiviteter som barnet vill delta i, och som ofta kan ge en mycket viktig stimulans till deras utveckling.

Stöd till familjerna

Men som nämnts tidigare så handlar det inte bara om det praktiska, även om det är viktigt nog. Många gånger så behöver familjerna, och barnen, stöd och hjälp på ett annat plan också. Bland annat så kan det ibland vara svårt att veta vilken hjälp det finns och vad man har rätt till. Har man en bra kontaktperson inom vården så kanske detta inte är ett problem. Men ibland så måste familjen själv ta reda på vad de kan ansöka om eller inte. Och hur man formulerar sig så att ens behov verkligen framstår som de är.

Sedan är det den känslomässiga sidan som kan bli en börda. Man vill inte beklaga sig, det handlar trots allt om ett barn som man älskar högt, men det är inte alltid så lätt. Därför kan en stödgrupp eller ett forum vara något som kan få en att se saker och ting med balans. Ett ställe där man kan komma i kontakt med andra föräldrar i samma situation. Kanske utbyta tankar eller förslag om hur man kan komma tillrätta med svårigheterna i det dagliga livet. Vilka rättigheter man har och vilka hjälpmedel som finns. Detta kan ibland vara precis vad som behövs för att man ska kunna klara av att leva med en svår situation, samt finna positiva sätt att hitta lösningar. Sveriges Radio rapporterar här om kvinnan som skapade hemsida som stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

Hjälp där den verkligen behövs

För att kunna få statligt stöd och assistans så finns det vissa regler, detta är helt naturligt. Funktionsnedsättning ska vara så pass grav att man behöver hjälp ett visst antal timmar i veckan. Men en vardag där någon i familjen har ett handikapp eller har behov av hjälp, oavsett vad denna innebär, är redan så pass full att det kan bli svårt att hinna med allt. De flesta familjer har redan en balansgång att kunna hinna med jobb, skola och umgänge med sina barn. Därför är denna assistans av extra stort värde, det kan göra en enorm skillnad.

Barn har rätt att gå i skolan och växa upp, de har behov av en aktiv fritid av något slag. I tillägg så behöver de extra stimulans vart efter de växer upp, varje ålder har sina egna behov. Sedan gäller det att kunna äta och klä på sig, samt dusch och toalett. Det säger sig självt att assistans är nödvändig inom flera olika delar av livet, för att allt ska fungera någorlunda normalt.