Den så viktiga frågan om yttrandefrihet

För många i dagens samhälle är det en självklarhet att du har rätt att uttrycka dig. Det vill säga ha dina privata åsikter och inte riskera att någon anklagar dig för dem. Ingen ska kunna hindra dig från att säga vad du tycker. Men även om lagen är väldigt vid och du har stora rättigheter, så är den inte absolut. Frågan om yttrandefrihet fortsätter att komma upp i olika debatter. 

Det är inte en fråga som är helt löst ännu. Bland annat för att om du ger total frihet att säga vad du vill så kan folk skada varandra. Ord kan vara väldigt skarpa och vissa åsikter sårar andras känslor. Det här är speciellt märkbart när det kommer till religion och ursprung. Här är det inte alltid så lätt att kontrollera vad som kan sägas eller inte. Men juristerna jobbar hårt med de olika fallen. 

Rätten att göra som du vill

Ingen har rätt att göra precis som de vill. Du har bland annat inte rätt att skada någon annan eller på annat sätt förorsaka lidande. En lag som de flesta tycker är självklar. Sedan kan du inte göra vad du vill med dina anställda. Här finns det många lagar som reglerar samarbetet mellan de olika parterna. Trots dessa lagar så uppstår det tvister och problem. Då inkallas gärna jurister som gör allt de kan för att lösa situationen. Intressant utveckling, läs mer om ärendet

Det är alltså viktigt att känna till vad lagen säger. Dels för att du inte ska göra några misstag. Men också för att du ska veta vad du har rätt till själv. Var du ska lägga dina insatser och kämpa för att få upprättelse. Du måste inte tåla allt som andra gör mot dig. Om du känner att du blivit orättvist behandlad på jobbet eller fått sparken utan god anledning så kan du ta upp saken. Kontakta Rive Juridiska Byrå AB om du vill vara säker på att vinna. 

Lagen om yttrandefrihet

De flesta länder i västvärlden har en lag som ger dig en viss yttrandefrihet. Du ska inte bli förföljd bara för att du har en viss åsikt. Vare sig du uttrycker den med ord, din klädsel eller med det tryckta ordet. Oavsett vad andra anser så har du rätt till din egen åsikt. Tyvärr är det inte alla som delar den här uppfattningen. De tar till extrema åtgärder för att hindra andra från att uttrycka sig. Frankrike sliter med frågan om yttrandefrihet under rättegången mot terrorister. 

Det är sant att lagen inte tillåter någon att tala illa om andra religioner eller folkslag. Lika väl som du har rätt till din åsikt så måste du också respektera dina medmänniskor. Bland annat så är dessa lagar till för att inte hetsa mot folkgrupp eller på annat sätt skada någon annan. Inte för att det alltid är så lätt att veta hur lagen ska tillämpas. För de som håller på sina rättigheter till yttrandefrihet är ofta starka med sina åsikter. 

Kämpa för de svaga

Många jurister är aktiva med att kämpa för de som inte kan föra sin talan. Egentligen är det grunden till yrket. Du vänder dig till dem för att få hjälp med saker som du själv inte klarar av. Dagens samhälle är inte bara byggt på yttrandefrihet. Den fria handeln gör det självklart att folk specialiserar sig inom vissa yrken. Du gör en sak och de gör en annan. Ni byter tjänster genom att betala för dem. Advokater som kämpar för travhästar. Se artikeln i Aftonbladet

Hästar är ett bra exempel på de svaga i samhället. De kan inte tala för sig själva utan behöver någon som kämpar för deras rättigheter. Alla djur har rätt till att bli väl behandlade, det är en annan lag som måste följas. Att det sedan finns kryphål som måste täckas igen är en fråga för advokaterna. Även djur behandlas illa på flera sätt och vis, och då gäller det att skapa nya lagar eller tillämpa de som redan finns. 

Lagar som utvecklas

Vartefter tiden går så blir det allt färre kryphål. Det blir allt svårare för folk att gå runt lagen och göra som de vill. Samtidigt så krävs det att lagen tillämpas, och att de som bryter mot den blir straffade. En komplicerad situation som alla länder strävar efter att göra så funktionell som möjligt. Det är inte alltid glasklart hur lagen ska användas. Därför gäller det att samarbeta med jurister som verkligen kan sina saker. 

Det gäller att gå lite djupare och se vilka lagar som gäller. Hur de ska kombineras så att det blir ett samarbete. Å ena sidan har du rätt till en sak, men å andra sidan har du även vissa skyldigheter. Arbetsrätt är ett bra exempel. Arbetstagaren måste följa sitt kontrakt och jobba de timmar hen gått med på. Göra ett gott dagsverke och ge arbetsgivaren något. Samtidigt har hen rätt till att känna sig trygg på jobbet. Det ska inte finnas någon mobbning eller risk för att bli avskedad. Lönen måste vara avtalsenlig och betalas ut i tid. 

Den här balansen är grunden för det mesta i samhället. Du har rätt att yttra dig, men inte att skada någon annan person. Hat och fördomar måste hållas på sin plats, inte alltid så lätt att göra men så säger lagen. Kanhända blir det nya regler nu när så mycket händer runt om i Europa. Det är något som framtiden får visa.