Transport och logistik

Det är mycket viktigt för de flesta företag att man håller transport- och lagerkostnader till ett minimum. De allra flesta vill också ha ett någorlunda tempo på förflyttandet av varor. Ju fortare man kan få dem ut till kunderna, desto större chans att man säljer, och så vidare. Detta är något som Västberga åkeri har tagit fasta på.

MU195-marktransportVästberga logistik har kontor och lager i både Stockkholm och Västerås. När man behöver ett åkeri i city är det vanligtvis till dem man vänder sig. Ett stort och välkänt åkeri med stor lagringsplats är helt perfekt för både stora och små företag. Stockholm är en knutpunkt, mycket går genom staden varje dag. Med 15 000 kvm lagerplats kan man erbjuda just den lösning som kunden behöver.

Vi kan Stockholm är mottot för Västberga logistik, och det stämmer verkligen. Tack vare egna lagerlokaler och transport har man större möjligheter att utföra arbetet snabbt och effektivt. Med så många lokala kunder har man arbetat upp en kunskap om Stockholm som är mycket stor, något som underlättar arbetet ännu mer. Faktum är att många väljer ett åkeri i city som har kapacitet. Man slipper förseningar och problem som kostar pengar.

Detta åkeri i city ligger i det område där man idag ser en stark ekonomisk tillväxt. Världen har krympt, något som har förändrat transport-och logistikmiljön. Man måste hålla jämna steg, samtidigt som man inte vill förlora den personliga kontakten med kunderna. Med Västberga logistik håller man hög kvalitet, och kontrollerar alla de steg i kedjan som man själv har ansvar för. Ju mer man kan göra själv, desto fortare och effektivare blir man.

När det kommer till åkeri i city är också lagerlokaler en viktig del. Man har både fasta och rörliga lagerutrymmen, beroende på vad kunden behöver. Dessa är strategiskt utplacerade för att förenkla detta steg av distributionen, återigen något som drar ner på både tid och kostnad. Effektivitet är en viktig del av konkurrensen idag. Kan man hålla kostnaden nere i de olika stegen innan produkten når konsumenten är det lättare att hålla rimliga priser. Detta i sin tur ger större konkurrensmöjligheter.På Västberga logistik har man ett tätt samarbete med kunderna. Man gör allt man kan för att skräddarsy lösningar, vare sig det handlar om transport eller lager. Det mesta går att ordna, på ett eller annat sätt. Ju klarare man kan uttrycka sina behov, desto bättre service får man.

Moderna sätt att elda

Vedeldning har gjort en ordentlig comeback, allt fler värmer upp hela huset med kaminer och kakelugnar. Även om det är en mycket gammal tradition i Sverige har man lyckats kombinera gamla och nya tekniker. Resultatet är mycket effektiva kaminer och andra typer av eldstäder.

MA224-eldstadInnan man bestämmer sig för vad man ska köpa kan man tänka efter lite vad som är viktigast för en. Vill man värma upp en hel villa genom att elda behöver man annorlunda utrustning än om man helt enkelt vill njuta av en öppen spis i Söderköping. En täljstensugn, kakelugn eller liknande som man kan koppla ihop mellan de olika rummen kan lätt hålla ett helt hus varmt, även under den kalla årstiden.

Men även med en öppen spis i Söderköping kan man utvinna ganska mycket värme. Den är mest till för att skapa en trevlig atmosfär och värma upp lite i det rum där man har eldstaden. Om man sätter in en spiskassett av gjutjärn kan man dock utnyttja elden mer. Det finns fina varianter som man lätt kan installera i en befintlig eldstad. De har glasfönster så man kan se elden, utan att förlora större delen av värmen. Med de nya tekniker man använder sig av i dessa kassetter räcker veden längre och det bildas inte heller så mycket sot.

När man ska installera en öppen spis i Söderköping är det viktigt att kontakta sotaren först. Denne måste nämligen godkänna spisen innan man kan använda den, så det är bäst att kontrollera allt redan från början. I vissa områden måste man göra en bygganmälan om man vill ha en öppen spis, och ansöka om byggnadslov om man ska bygga om skorstenen. Man ska också försäkra sig om att den spis man valt är typ- och miljögodkänd, speciellt viktigt om man köper den från andra länder.

Genom att lära sig lite om eldning kan man få ut mer nytta och nöje av en öppen spis i Söderköping. Veden ska vara torr, det brukar ta ett par år för att den ska vara perfekt för att elda. Lövträd ger störst effekt, men man kan naturligtvis använda det man har. Om man justerar med spjället kan man också få in just den mängd luft som behövs för att elden ska brinna jämnt. Alla eldstäder fungerar på lite olika sätt, så man kan alltid fråga när man köper den. Sedan är det bara att sätta sig ner och njuta av den sprakande elden.